Poland/Polska

  

 

 
IBDiM 
 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Road and Bridge Research Institute
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Mirski
kmirski(at)ibdim.edu.pl
WP4
Materiały asfaltowe:
Wojciech Bankowski
Krzysztof Mirski
WP5
Inne materiały recyklingowane nie stosowane powszechnie w drogach:
Krzysztof Mirski
Wojciech Bankowski
WP7
Rozpowszechnianie i wprowadzanie do Internetu:
Wojciech Bankowski
Krzysztof Mirski

 

[ back to top ]